top of page
Skadat bilglas? Vi hjälper dig snabbt!
Tel: 042-15 66 00
Image by Max Tokarev

Vår resa

År 2015 inleddes en inspirerande resa när Kay Bergman startade Glaskedjan i Ekeby.  Det började som en enmans verksamhet, men snart växte intresset och kund nöjdheten, vilket ledde till en expansiv utveckling.

Efter framgångsrika år och en ökande kundbas stod Kay inför en utmaning - att möta den ökande efterfrågan och hjälpa fler. År 2017 tog han det modiga steget att anställa sin son Victor Bergman som tidigare var anställd hos våra kollegor i branschen. Med Victor vid sin sida började Glaskedjan växa ännu snabbare och blev en betrodd leverantör av bilglas- och glas reparationer.

År 2020 anställde Kay & Victor även dottern/systern Sarah Orsmark. En väldigt efterfrågad och duktig bilglas tekniker med många årserfarenhet för att kunna driva företaget framåt.

Idag, 2024, är Glaskedjan i Helsingborg & Ekeby en stark kraft inom branschen med sex dedikerade bilglas montörer och glasmästare. Företaget har etablerat sig inte bara i Ekeby där det hela började utan också i Helsingborg. Kund nöjdhet och yrkeskunnighet har varit kärnan i företagets framgång, och teamet fortsätter att leverera högkvalitativa tjänster till sina kunder.

Glaskedjan i Helsingborg & Ekeby´s resa är ett bevis på hur en vision och dedikation kan omvandla en idé till en blomstrande verksamhet. Med en stark grund och ett engagerat team ser framtiden ljus ut för Glaskedjan i Helsingborg & Ekeby som fortsätter att vara en pålitlig partner för bilglas- och glas reparationer i Helsingborg och Ekeby.

bottom of page